Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

mnu
15:21
Reposted fromcouples couples
mnu
15:14
9733 8b13 500
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaucieknijmi ucieknijmi
mnu
15:12
8000 622f


Jeżeli zwykłe 'cześć' może przerodzić się w rozmowę, rozmowa w dotyk, dotyk w pocałunek, a pocałunek w seks, to czy mogę powiedzieć Ci 'cześć'?

Reposted fromzenibyja zenibyja viamefir mefir
mnu
15:10
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaehh ehh
mnu
15:10

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viaehh ehh
mnu
15:10

Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania. Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z nich brzmi „nie”, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. [...] Mówię poważnie. Jeśli nie możesz odpowiedzieć twierdząco na te trzy pytania, nie trać czasu na taki związek. Czy zawsze odnosi się do ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viaehh ehh
mnu
15:09
7332 c2b6
Reposted fromnexxt nexxt

January 19 2015

mnu
14:42
2281 7132 500

January 17 2015

mnu
17:57
3467 734b 500

January 14 2015

mnu
16:38
1540 133a
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viakarambol karambol

January 01 2015

mnu
18:59
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaunusual unusual
mnu
18:59
0941 9361 500
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaucieknijmi ucieknijmi

December 30 2014

10:49
0963 50f1 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianiezwyykla niezwyykla
mnu
10:49
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viamefir mefir
mnu
10:34
6076 b2c7 500
Reposted frompucka pucka viawerqq werqq
mnu
10:30
9675 55a0 500
Reposted frompomsa pomsa viajnna jnna

December 28 2014

mnu
00:32
1278 e9ba
Reposted fromcountingstaars countingstaars viakiks kiks
mnu
00:24
3397 fa49 500
Mów, co czujesz.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viadaisies daisies

December 23 2014

mnu
01:48
1554 2a32
Reposted fromClary Clary vialajla lajla
mnu
01:47
1259 0965
Reposted fromdailylife dailylife viawerqq werqq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl