Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

07:48
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viajdeg jdeg

May 20 2015

mnu
09:13
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky vialeweloff leweloff
mnu
09:08
8617 9f8c
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 12 2015

10:57
3141 ef92
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin via100suns 100suns

April 17 2015

mnu
19:44
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
mnu
19:43

March 23 2015

mnu
18:07
7907 8f9d
Reposted fromfunrealmind funrealmind viaprzemysLENiA przemysLENiA

March 04 2015

mnu
20:58
To chyba normalne, ze chciałabym czasami usłyszeć ciche, ciemne, drżące "tęskniłem, tak cholernie tęskniłem"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakiks kiks

February 13 2015

mnu
21:13
0995 17a9
"Chcę być tą jedną jedyną. Twoją wybranką, bez której nie potrafisz żyć, od której rano odrywasz się niechętnie, a wieczorem pędzisz do niej jak na skrzydłach. Nie mogę być trzymanym w rezerwie elementem planu B ani nagrodą pocieszenia"

— Jane Sigaloff
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry
20:34
1187 eac9 500

aestheticsmag:

aesthetics

Reposted fromzamulasz zamulasz vialabellavita labellavita

February 11 2015

mnu
10:40
0515 4b20 500
Reposted frommetadon metadon viamefir mefir

February 01 2015

mnu
22:42
4972 043d
Reposted fromfitspro fitspro viafuckyoulittle fuckyoulittle
mnu
22:30
Reposted fromoll oll viafuckyoulittle fuckyoulittle
mnu
22:30
7340 3935
Reposted fromnezavisan nezavisan viazaaaczarowana zaaaczarowana
22:28

Reposted frominspired inspired viaenchanteed enchanteed
mnu
22:17
8701 cfd4
dream a little dream of...
Reposted fromindigestible indigestible viaucieknijmi ucieknijmi
mnu
22:14
mnu
22:13
mnu
22:12
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom

January 28 2015

mnu
18:37
1363 d761 500
Reposted frommosiek mosiek viadziaba dziaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl